Teknisk rapport over diamantboringer ved Lid feltspatgruve Evje.

I 1966 ble det av NGU boret 12 hull ved Lid feltspatgruve, NGU Rapport nr. 736. Under det foreliggende oppdrag ble de boret ytterligere 6 hull av samlet lengde 172,60 meter. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 754. Det ligger flere feltspatbrudd ved Lid. I ettertid har en ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
754 A
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder