Teknisk rapport over diamantboringer ved Klungen Kleberstensbrudd Melhus.

Hensikten med boringene var en kvalitetsbestemmelse av kleberstenen på vestsiden av dagbruddene ved Klungen gård. Det ble boret i alt 107,75 meter fordelt på 8 hull, 5 ved brudd I og 3 ved brudd II. Resultatene av boringene framgår av NGU Rapport nr. 802.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
802 A
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport