Teknisk rapport over diamantboringer Steinan Trondheim.

Oppgaven var å ta opp leirprøver for undersøkelser av leirens beskaffenhet i forbindelse med et veiprosjekt. Det ble boret 2 hull på tilsammen 18,10 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
673
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport