Teknisk rapport over diamantboringer på Boen Kvartsforekomst.

Oppgaven ved boringene var å foreta en kvalitativ bestemmelse av kvartsen i forekomstens sydligste del. Det ble boret 3 hull med samlet lengde 167,80 meter. Kvartsforekomsten ved Boen er en del av den store grunnfjellsbreksje som er en kvartsfylt rivningsbreksje. Kvartsitten var tildels sterkt oppknust og meget vanskelig å bore. Se forøvrig NGU Rapport nr. 753.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
753 A
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder