Teknisk rapport over diamantboring ved Nordland Fylkes Sentralsykehus.

Formålet med boringene var å klarlegge tykkelsen av overdekket. I 1963 ble det utført boringer samme sted, NGU Rapport nr. 523. Ved de foreliggende boringer ble det satt ned 9 hull med samlet borlengde 61,00 meter, fordelt på 51,45 meter overdekke og 9,55 meter fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
629
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland