Teknisk rapport over boringer ved Valdres Skiferbrudd.

Skiferdriften i Østre Slidre har foregått i undre del av en 40 - 50 meter mektig fyllittskifersone. Formålet med boringene var å undersøke denne sone videre. Det ble boret 3 hull av samlet lengde 276,00 meter. Borhullenes plassering fremgår av et profil som er vedlagt raporten. Det ligger flere skiferbrudd i Slidre og en har ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
759
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland