Teknisk rapport, Øksnanuten, Høyland herred

Rapporten inneholder kun tekniske data for oppboringen av uranforekomsten Øksnanuten. Det er i alt satt 3 hull med en samlet lengde på 120 m. Det gis ingen borlogger eller analyser av malm.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
361/A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland