Teknisk rapport fra diamantboringene ved TOBB's høyhus blokk 2 og 3 Valentinlyst Trondheim.

Boringene gikk ut på undersøke løsdekkets mektighet og beskaffenhet. Det ble boret 4 hull på tilsammen 50,00 meter. De oppgitte koordinater er omtrentlige.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
600
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport