Teknisk rapport fra diamantboringene ved Kautokeino Kobberfelt i Bidjovagge.

Det ble boret 17 hull med samlet lengde 4.577,68 meter. I tillegg ble det boret i alt 40 meter som korte hull for prøvetaking i A-feltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
611
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark