Teknisk rapport fra diamantboringene ved Holmestrand.

I forbindelse med linjeomlegging på Vestfoldbanen syd for Holmstrand stasjon er det boret 2 hull på henholdsvis 47 m. og 30 m. Boringene ble utført i tidsrommet 22. april - 4. mai 1968. Det ble boret med utstyr for 32 mm. kjerne og det ble nyttet en Longyear Prospector bormaskin. Borhullene er anvist av NSB's geolog. Bergarten var en mørk basalt og en lysere trachyttisk lava. Borkjernekassene er lagret ved NGU og beskrevet av geolog Sverre Svinndal i NGU Rapport nr. 818 datert 22. november 1968.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
815 A
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold