Teknisk rapport fra diamantboringene og hullavviksmålingene i Rødalen, vest for Røsjøen, Røros.

Boringene ble utført i tidsrommet 22. april - 16. november. Hullene ble anvist av RK's geolog Øystein Pettersen som også har beskrevet kjernene. Det ble boret et lang-hull nr. 134 til et dyp av 678,55 m. Det ble videre boret 2 hull etter avkiling i hull nr. 104. De har betegnelsen 104 A og 104 B. Hullet 104 A er avkilt mot N og kilen er plasert på 363,60 m. Hullet 104 B er avkilt mot S og her er det satt ned to kiler en på 353,75 m. og en på 444,85 m. Videre er det boret et kort hull nr. 133 og det ble boret med RK's maskin. Den totale borelengde ble 1.216,15 m. Det ble gjort hullavviksmålinger i hullene 104 A, 104 B og 134.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
816
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport