Teknisk rapport fra diamantboringene i forbindelse med prosjektert vegtunnel ved Dalevågen, Dale i Bruvik.

Fra østbredden av Dalevågen er det boret et flatt diamantborhull på 188,50 m. for undersøkelse i forbindelse med et vegtunnelprosjekt. Ved Dalevågen var det tildels vanskelige forhold for plassering av maskinen da fjellet stuper bratt i sjøen her. Boringen ble utført med en Longyear Junior bormaskin drevet med diselmotor og det ble nyttet kjerneutstyrfor 32 mm. kjernediameter. Selve boringen gikk bra, men fjellet var særlig i den siste halvdelen meget hardt å bore og kroneslitasjen var stor. Kjernen ble fraktet til NGU, Trondheim. Den geologiske bearbeidelse er utført av geolog Svinndal og resultatene lagt fram i NGU-Rapport 946.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
946 A
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland