Teknisk rapport fra diamantboring ved Kalvå Steinbrudd, Otersbu Ørland.

Boringene ble foretatt som ledd i undersøkelsene etter god stein for asfalt-singel og pukk. Det ble boret i 4 forskjellige prøvefelt med 5 hull a 1 meter i hvert felt. Det ble altså boret i alt 20 hull med samlet borlengde 20 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
616
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport