Teknisk rapport fra diamantboring, Skare, Odda, Hordaland.

Kleberforekomsten i Skare ligger i en sprekksone i en amfibolitt (se NGU rapport 1182). Feltet er sterkt overdekket og kun små spredte blotninger av kleberstein finnes, vesentlig eldre driftsplasser. En diamantboring var derfor nødvendig for å avgjøre klebersteinens utbredelse, total masse, dens kvalitet under overdekket, mengden av eventuelle sprekker eller ødeleggende årer, slirer eller ganger. Dersom forekomsten skulle vise seg å være drivverdig, håpet man at diamantboringen skulle vise en fornuftig retning å anlegge driften i.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1182/A
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland