Teknisk rapport for diamantboringer og vanngjennomgangsmålinger, Nordre Straumsund brusted, Øygarden, Hordaland.

Det ble boret to vertikale hull på henholdsvis 39,25 og 40,00 m. for undersøkelse av prosjekterte brufundamenter på begge sider av Nore Straumsund, Ovågen i Øygarden kommune. Hullene er også undersøkt med vanngjennomgangsmålinger. Det ble benyttet en Longyear Prospector diamantbormaskin og utstyr for 32 mm. kjerneboring. Det ble boret to hull, hull nr. 1 på Straumøy og hull nr. 2 på Sauøy. Hullene ble boret som loddhull. Vanngjennomgangsmålingene ble utført innenfor intervaller på 3 m. med et maksimalt vanntrykk på 10 kg. og vanngjennomstrømningen ble målt over tidsperioder på 2 min. Der gjennomstrømningen var for stor, oppnådde en ikke maksimaltrykket på 10 kg. Borkjernen er fraktet til NGU, Trondheim. Geologisk beskrivelse av kjernen er uført av geolog Sverre Svinndal og resultatene lagt fram i NGU-Rapport 942.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
942 A
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland