Teknisk økonomisk rapport over diamantboringer. Slipsteinsberget, Sparbu kommune, Nord-Trøndelag fylke.

I tidsrommet 26/4-13/6-1964 ble det utført diamantboringer for Lilleberg Verk A/S i Sparbu Herred. Formålet var å undersøke en talkforekomst. Det ble boret 7 hull med en samlet lengde på 241.60 m. Det ble arbeidet på to skift. Det ble benyttet en Longyear Prospector EX bormaskin drevet med elektrisk motor for dette oppdraget. Avstanden til strømuttak var ca. 50 m. Avstanden til vann var ca. 50 m. Terrenget der boringene pågikk er åpent og flatt, og maskinflytt fra hull til hull gikk greit med selvtrekk. Fjell- boringen ble utført med 36 mm kjerneutstyr. Bergarten består av glimmerskifer, serpentin og talk. Borbarheten er meget god.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
546
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport