Teknisk økonomisk rapport, diamantboringer, Slipsteinsberget Sparbu.

Formålet med boringene var å undersøke en talkforekomst. Det ble boret tilsammen 241,60 meter fordelt på 7 hull. Resultatene av boringene foreligger i NGU Rapport nr. 546.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
546 A
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport