Talk i Raudbergfeltet, Vik i Sogn

Rapporten beskriver talkmineraliseringene i Raudbergfeltet, Vik i Sogn, på grunnlag av resultater fra geologisk kartlegging, magnetometri, gravimetri og diamantboriong. Feltet inneholder svært store talkmineraliseringer som er ujevnt fordelt over feltets areal. De største talkforekomstene er knyttet til spesielle foldestrukturer i de ultramafiske bergartene. Noen av de på- viste talkforekomstene er såvidt lovende at det anbefales at undersøkelsene i feltet fortsetter sommeren 1986 med detaljerte magnetiske bakkemålinger og oppboring av de mest interessante talkførende strukturene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.018
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport