Syreekstraksjon av niob i prøver fra Sæteråsen, Hedrum.

Mineraliseringen i Sæteråsen inneholder ca. 0,3 % niob. Niob sammen med REE- elementene tilsvarer en verdi på ca. 300-600 kroner pr. tonn rågods ved 100 % utbytte. Prøver fra forekomsten ble oppsluttet med svovelsyre eller saltsyre. Begge syrer gir omtrent samme ekstraksjonsutbytte. I prøver med kornstørrelse mindre enn 208 my kan inntil 78 % av niobinnholdet utlutes med 6 normal syre ved koking i 1 time. Ekstraksjonsutbyttet øker enda noe ved lengre reaksjons- tid. Ved valg av saltsyre 1:1 synes ikke kjemikaliekostnadene avskrekkende i forhold til malmverdien. Svovelsyre synes utelukket av økonomiske årsaker. Varmgjennvinning og mulighet for å finne konstruksjonsmaterialer som motstår syreangrep over lengere tid er avgjørende for prosessens økonomi.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/76 F
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold