Svakt magnetiserte bergarter i Vestlandsområdet og deres avgrensning mot dypereliggende magnetisert berggrunn.

Spektralanalyse av aeromagnetiske felt er utført for å bestemme tykkelsen på gneisbergarter i Vestlandsområdet. Det er fremkommet indikasjoner på 11 km tykkelse for disse bergarter. Det er også fremkommet indikasjoner på 5 km dyp til sterkere magnetisert berggrunn. Undersøkelse av gabbrobergarten i Jotunheimområdet tyder på at dette bergartskompleks har en utstrekning ned til 3,5 km dyp.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.077
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport