Supplerende vannforsyning til Veldemelen i Steinkjer.

Fellesvannverket i området får i dag sitt vann fra dammer i små elver, og med gravde brønner nær bekkeleiene. Det kan graves flere slike oppsamlings- kummer, men det er mange forurensningskilder i området, og en kan heller ikke vite hvor mye vann en kan oppnå når ikke grunnforholdene er bedre kjent. Graving av oppsamlingsgrøfter frarådes p.g.a. forurensningsfaren. Det er i stedet tatt ut lokaliteter for prøveboring etter grunnvann i fjell. Dette kan vise seg som et godt alternativ.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79104
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG