Sulfidforekomstene Kjøli og Bukkhammeren.

Denne rapporten er et sammenstillingsarbeide basert på tidligere arbeider og egne observasjoner ved sulfidforekomstene Kjøli og Bukkhammeren, og er et ledd i vurderingen av Statens bergrettigheter. Forekomstene er tidligere undersøkt med geologiske, geofysiske og geokjemiske (bare Bukkhammeren) metoder og ved diamantboringer. For Bukkhammeren er de påviste mineraliseringer ubetydelige, og området som helhet virker lite lovende. Også for Kjøli er de kjente mineraliseringer uten økonomisk interesse, men forekomstdimensjonene er større enn ved Bukkhammeren og enkelte uoppklarte geofysiske anomalier (Turam) tilsier at området bør undersøkes videre.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/40A
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport