Storsøy kalksteinsfelt på Stord i Hordaland.

Etter anmodning fra fylkesmannen i Hordaland ble NGU bedt om å vurdere et kalksteinsfelt ute på Storsøy i Stord kommune. Kalksteinsmassivet dekker ca. 70% av øyas totale areal som er på ca. 210 mål. Kalksteinen er blågrå av farge, finkornet til tett og utpreget foliert. Den er vanligvis sterkt oppblandet med forskjellige forurensende komponent- er. Over store områder kan den best beskrives som en kalkglimmerskifer, noe som bekreftes av analyseresultatene. Jordbrukskalk synes å være det eneste mulige anvendelsesområdet for kalk- steinen på Storsøy.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1716/1
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland