Steinsprang . Reguleringsplan for deler av eiendommen Råen 263 4, Trondheim

Befaring til eiendommen Råen, Flak (263/4) for å vurdere steinsprang fra Geit- berget. Risiko for steinsprang er vudert som små for de vestlige deler av Geitberget. I bartthenget langs nordsiden av Geitberget vil den påviste opp- sprekningen kunne medføre stein- og blokkfall. For dette området bør det foretas nærmere undersøkelser med tanke på sikring. Disse undersøkelsene fore- slåes gjennomført i et samarbeid med kommunen som har ansvaret for ovenfor- liggende kommunal vei.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.071
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport