Steinkvalitet Finnvollbekken, Namsskogan.

Rapporten består av to deler, en geologisk/mineralogisk/kjemisk del (Nissen) og et notat som behandler fallprøve- og abrasjonsresultater (Hugdahl). Alle undersøkelser viser at den myllonittiske granitten er av meget bra kvalitet, velegnet til veiformål. På grunn av bergartens lave blotningsgrad anbefales det å foreta røsking oppe på platået overfor bruddet. Fra et naturvernmessig synspunkt har pukkverket fått en meget gunstig plassering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.150
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport