Steinen fra Annfinnslett

Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
Gråsteinen
Series nr:
14
Page number:
103 s.
Document type:
BOK
Fylke:
Nordland