Statusrapport grunnvannsovervåking og hydrogeologisk modellering ved Bryggen i Bergen

Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturminnet Bryggen. Denne rapporten beskriver status og resultater fra pågående grunnvannsovervåking og hydrogeologisk modellering. Rapporten erstatter NGU-rapport 2005.080, "Hydrogeologisk modellering ved Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport", datert 18.11.2005. Overvåking av grunnvannsforholdene ved Bryggen har avslørt en senkning i grunnvannstanden som er hovedårsaken til de observerte høye, og romlig ujevne, setningshastigheter i grunnen og bygninger. NGU har utarbeidet en transient numerisk grunnvannsmodell som beskriver de hydrogeologiske forholdene under kulturminnet Bryggen og nærliggende områder. Modellering og overvåking har ført til en økt forståelse av den dynamiske vannbalansen, som er til nytte for videre vurdering og evaluering av framtidige tiltak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.069
Page number:
72 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen
Project nr:
271222
Fylke:
Hordaland