Statusrapport for berggrunnskartlegging i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.

Rapporten beskriver status for berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50 000 ved avslutningen av Fase 0 for det samordnede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen. En plan for berggrunnskartlegging i de første fire årene av selve programmet er fremlagt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.066
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport