Sprekkekartlegging med georadar ved Bleikvassli Gruber

I forbindelse med store setninger i fjellet ved gruveåpningen ved Bleikvassli Gruber er det gjort georadarmålinger for å kartlegge sprekker og sprekkesoner som kan tenkes å ha betydning for arbeidet med å tette fjellet og dermed hindre vanninntrengning i gruva.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.038
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland