Sporelementer og hovedelementer i bekkesedimenter, kartblad Meisingset, BMN 113114-20.

Bekkesedimenter (fraksjon -0.18 mm) ble samlet inn på 85 lokaliteter der bekk krysser kjørbar vei. Det er foretatt analyse av det syreløselige innhold av 29 grunnstoff og total- innholdet av 10 hovedelementer i prøvene. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og edb- tegnede kart i A4-format. Elementfordelingens statistiske parametre er angitt i tabeller. Samvariasjonen mellom syreløselig jern og titan er gitt ved scatterdiagram, og residualverdier samt produktet mellom jern- og titanverdier er kartfremstilt. Ingen av de undersøkte grunnstoffer opptrer med spesielt høye konsentrasjoner sammenlignet med data fra østlige deler av landet. Flere av grunnstoffene har imidlertid høyere konsentrasjon i bekkesedimenter prøvetatt innenfor Tingvoll gruppens område enn innenfor Rausandgruppen, hvor de kjente Fe/Ti-mineral- iseringene opptrer. Ved å kartfeste produktet av syreløselige Fe og Ti fåes en anomali over Meisingsetområdet. En større anomali opptrer også ved Stølsvatn innenfor Tingvollgruppens bergarter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1845
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport