Sporelementer i jordprøver ved Riedna-javre.

Jordprøver ble samlet inn fra et ca. 6 km2 stort område ved Riedna-javre, sør for Kautokeino. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:10 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Jordprøvene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige elementer. Analyseresultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger. Estimater for statiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan ut- nytte dem etter ønske.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.146
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark