Sporelementer i bekkesedimenter, kartblad 1713 II Porsgrunn

Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige elementer (Si. Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Ba og Sr).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1797 E
Page number:
12+bilag
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport