Special Publication 9/2003: Ilmenite deposits and their geological environment. Special reference to the Rogaland Anorthosite Province

Anortosittprovinsen i Rogaland er, som navnet antyder, kjent for sine store forekomster av bergarten anortositt. Området er lite overdekket med løsmasser, slik at berggrunnen er synlig over nesten hele provinsen. Dette gjør den lett tilgjengelig for forskere, sannsynligvis er dette den mest tilgjengelige i verden av denne typen.

Videre inneholder provinsen mange forekomster av ilmenitt, blant annet den store og kjente Tellnesmalmen, og den største lagdelte intrusjonen i Europa, den såkalte Bjerkreim-Sokndal intrusjonen.

Dette nummeret av Special Publication inneholder en samling artikler og sammendrag fra et symposium om ilmenittforekomster. Videre inneholder den et nytt geologisk kart over Rogaland anortosittprovins i målestokk 1:75.000. I tillegg medfølger en CD med en geologisk guide for området samt diverse kartinformasjon og bilder. Ansvarlig for publikasjonen er Jean-Clair Duchesne og Are Korneliussen.

Pris: kr. 372,- Bestill publikasjonen her

Download publication

Series:
Special publication
ISBN:
82-7385-108-7
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU