Special Publication 10/2008: Geology of the Land and Sea areas of Northern Europe

I 2002 publiserte NGU et geologisk kart over Nord-Europa i målestokk 1:4 millioner. Dette heftet beskriver nærmere de geologiske forholdene geologien i de 24 landene og tre sjøområder som omfattes av kartet. Representanter fra de enkelte land har bidratt med tekst, illustrasjoner og forslag til videre lesning.

Den geologiske historien i dette området spenner over et enormt tidsspenn og mange prosesser. Beskrivelsen gir likevel en grov oversikt over den geologiske historien for Nord-Europas fastland og øyer, samt Nordsjøen, det nordlige Atlanterhav og Barentshavet. Kartet er vedlagt beskrivelsen.

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

Series:
Special publication
ISBN:
978-82-7385-127-7
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU