Spørsmål om brønnskader. RV 250 parsell Dokka - Dokka N i Nordre Land.

Bygging av ny veiparasell har ødelagt gravde brønner på grensen mellom bre- elvavsetninger og moreneterreng. Forsøk på å grave nye brønner har til dels vært mislykkede. To borebrønner med grunne vanninnslag kan også være påvirket. Nye grunnvannskilder er vanskelig å finne. Tilknytning til offentlig vannverk kan vise seg å være den eneste løsningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82032
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland