Sonderende undersøkelse av kleberstensforekomster ved Misvær og Stolpelia.

En befaring/kartlegging av kleberstenspotensialet i Skjerstad kommune viser flere sonerte peridotittkopper med stedvis klebermineralisering. Overdekningsgraden er ganske betydelig. Det foreslås derfor at utvalgte områder må detaljkartlegges og at forekomsten ved Stolpelia oppbores.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.204
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland