Sonderboringer ved utløpet av Altaelva, Finnmark

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkeslse (NGU) og Universitetet i Tromsø (UiT) er det utført sonderboringer ved utløpet av Altaelva i Finnmark. Prosjektet har som hovedformål å konstruere en geolog- isk modell for nordnorske fjorddeltaer. Plassereingen av boringene er delvis basert på tidligere utførte geofysiske målinger i området. Det ble utført til sammen 9 sonderboringer i en samlet lengde av ca.470 m. og det ble prøvetatt fra 5 av disse. Prøvetakingen omfattet kjerneprøver av Prøvetakingen omfattet kjerneprøver av øvre del av avsetningen, gjennom- strømningsprøvetaking og borspissprøvetaking. Noen av borparametrene ble registrert digitalt under boringene. I rapporten er disse parametrene plottet som funksjon av dypet i databilag. Borparametre som ble plottet på denne måten er bortid (s/m), spyletrykk (MPa) og matekraft (kN). I tillegg presen- teres en beskrivelse av materialtype for hver meter nedover i borhullet, basert på kontinuerlig tolkning under boringene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.118
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark