Sluttrapport for undersøkelse av Svanvik kvartsforekomst.

Utvalgte gode partier av forekomsten er oppredet med flotasjon og magnetseparasjon. Etterfølgende syrevasking har gitt en maksimal rensing med denne sammensetning. Al = 15 ppm, Fe = 1 ppm, Ti = 0.6 ppm, Na = 15 ppm, K = 5 ppm og Ca = 5 ppm. Sporelementer stort sett under 0.1 ppm. Kvaliteten tilfredsstiller kravene til visse kvaliteter optisk glass, men for lite potensielt markedsvolum gjør bygging av kostbart renseanlegg uaktuelt. Høyt kalkspat-innhold i forekomksten gjør at kvartsen ikke kan anvendes uten oppredning. En stor kvartsforekomst på minst 1 mill. tonn er imidlertid påvist.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.165
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark