Sluttrapport for prosjektet Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87 (Leirprosjektet).

Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. NGUs kart- legging foregikk i årene 1981-1987. Rapporten inneholder oversiktskart og tabeller som viser kartlagte områder i målestokkene 1:50 000 og 1:20 000 innenfor prosjektområdene Østlandet og Trøndelag. Ca. 80% av landets leirarealer er kartlagt i løpet av prosjekt- perioden. NGU tar sikte på å fullføre kartleggingen av de resterende 20% av leirområdene dersom finansiering kan skaffes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.048
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport