Slamdeponier i Gran kommune

Det er tatt ut en serie områder hvor det kan være aktuelt med nærmere undersøkelser for å vurdere muligheter for å deponere slam fra Gran kommune. Det er aktuelt å lete etter tette løsmasser med betydelig mektighet. I de fleste deler av kommunen har en bare ubetydelige løsmasser over fjell. Undersøkelsen har omfattet største deler av kartblad Gran, og tilgrensende deler av Eina og Sperillen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80064
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland