Skrukkelia porphyry molybden forekomster,

I Skrukkelia området er det, med utgangspunkt i bekkesedimentanomalier påvist to større områder med molybdenglans-mineraliseringer av porphyry type. Aurtjern mineraliseringen ligger i gneiser nær kontakten til Aurtjern granitten som er en uavhenging permisk intrusjon inne i de prekambriske gneisene. Mineraliseringen er undersøkt med 7 borhull, men analyseresultatene foreligger ikke ennå. Osttjern mineraliseringen ligger 500 m sør for granitten i prekambriske bergarter. Et område med diameter på 2-2,5 km peker seg ut som prospekteringsmessig interessant. Omfattende videre arbeider anbefales.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/66A
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus Oppland