Skjoldastraumen. Sand- og grusressurskart.; Skjoldastraumen; 12134; 1:50 000; trykt i sort/hvitt;

This publication is not available for download.

Available:
NGU-distribusjonen
Document type:
Kart
Fylke:
Rogaland