Skjellsandundersøkelser i Finnøy kommune, Rogaland

I september 1992 utførte NGU et maringeologisk tokt i Boknfjorden for å kartlegge skjellsandforekomstene i Finnøy kommune. Ut fra ca. 300 km med seismiske profiler og 60 sedimentprøver med grabb er det avgrenset 34 sikre eller mulige skjellsandområder i kommunen. (Tegning 92.313-02,04 og -06). De fleste områdene er arealbegrenset og det er anslått maksimal- og gjennomsnittlig sedimentmektighet for hvert av disse. De beste områdene ligger innenfor Vignesholmane samt i bukta på vestsida av Talgje. Det er få skjellsandområder innenfor Stjernarøyane. Området Talgje- Bokn-Byre-Halsne har lite skjellsand. Gabbroprøvene fra sjøbunnen viser sedimenttypen i de øverste 10-30 ca under havbunnen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.313
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland