Skjellsandkartlegging i Sund kommune, Hordaland. Supplerende undersøkelser, 1991.

I samarbeid med Sund kommune og NIVA har NGU utført kartlegging av skjell- sandressurser i Sund kommune, Hordaland. Denne rapporten presenterer resultatene av en stratigrafisk undersøkelse av 19 skjellsandkjerner tatt med vibrasjonsprøvetaker. Skjellsandens kvalitet og fornybarhet er vurdert. Skjellsanden i alle kjernene, unntatt de som er tatt på dypere vann utenfor Store Risøy og Tofterøytangen, har gode jordforbedringsegenskaper, til tross for at skjellsanden har mye høyere innhold av kalsitt enn aragonitt. 14C-datering er utført på prøver fra topp og bunn av tre kjerner. Dateringen indikerer at sedimentasjonshastigheten har vært omtrent den samme i de tre kjernene, og at det gjennomsnittlig tok ca. 20 år å avsette 1 cm. skjellsand. Skjellsanden må derfor betraktes som en ikke fornybar ressurs.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.210
Page number:
77
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland