Skjellsandforekomster i Austevoll kommune

I perioden 26.5-5.7 1994 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant Austevoll. I Austevoll ble det i løpet av toktperioden profilert i overkant av 340 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 137 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektighet av skjellsand, tolket fra seismiske profiler, og omtrentlige volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er uttegnet. I Austevoll er kartlagt sikre og mulige skjellsandforekomster som tilsammen dekker et areal på 3.4 mill. m². 4.0 m3 (33 % av totalvolumet) er klassifisert som sikker skjellsand, mens 8.1 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.031
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland