Skiferundersøkelser ved Langfjordøren i Brønnøy, Nordland.

Det befarte området ligger på sydsiden av Langfjorden, hvor det er en sone av glimmerskifer. I glimmerskiferen er det flere gamle, små takskiferbrudd. Skiferen er overalt så mye foldet at det ikke er mulig å ta ut rette og plane plater i nevneverdig mengde. Dessuten er bergarten gjennomsatt av kvarts- og kalkspatårer. Det er ikke mulig å finne drivverdig skifer i området.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1118/6
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland