Skiferundersøkelser i Troms.

I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Troms fylke 1972. En rekke forekomster er blitt undersøkt. De fleste er små forekomster, oftest av dårlig kvalitet. Det er bare forekomsten ved Svartnes i Balsfjord kommune som er interessant. Det ansees sannsynlig at man ved avrøsking i nærheten av bruddet kan finne nye drivverdige partier ved Svartnes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1118/7
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms