Skiferundersøkelser i Solesnes.

Det er uført prøvetaking, spalteforsøk og kvalitetsbedømming av skifer innenfor et begrenset område ved Solesnes i Hardanger. Påvist skifersone er ca. 5 m, men mye overfjell er et problem. Et forslag til videre fremdrift er skissert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.033
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland