Skiferundersøkelser i Finnmark.

Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Det ble utført geologisk kartlegging og vurdering av de skiferførende meta- arkose-bergarter sør og nordøst for Alta og i området mellom Sennalandet og Indre Porsanger. Et eldre bruddområde på Skaidi ble undersøkt. Ytterligere avdekking og prøve- bryting må til før en kan bedømme drivverdigheten av forekomsten som imidlertid må betraktes som en fremtidig skiferressurs. Det ble ikke påvist skifer av økonomisk interesse i de øvrige undersøkte områder.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/3
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark