Skiferbefaring i Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane.

Oppdraget er gitt av Stryn kommune ved tiltakssekretæren, og gjelder under- søkelse av skiferfelter i Utvik. Tidligere har det vært tatt ut skifer på tre forskjellige steder i det be- farte området. Disse forekomstene ble befart. Av disse er bare en interess- ant (koord. 664 552). Selv om det også i denne sonen finnes mange forurens- ninger, opptrer det enkelte partier med brukbar skifer. Noen større helle- produksjon er ikke mulig i de avdekkede partier av sonen. Ved en eventuell drift synes det nødvendig å satse på flisproduksjon. En større utnyttelses- grad av noe dårlig skifer kan forandre bildet helt. Sonen ligger gunstig til ved veien, hvilket skulle være fordelaktig for utnyttelse av villheller og skrot. En forsiktig prøveproduksjon på forekomsten anbefales.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1089
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport